Tipy k používání aplikace

Změna velikosti textového pole

Velikost každého textového pole si můžete libovolně zvětšit/zmenšit. Učiníte tak uchopením posuvníku a tahem. Posuvník je na obrázku označen červenou šipkou.

Změna velikosti

 

Otevření textových polí

V každém formuláři je pro přehlednost otevřeno pouze první textové pole. Otevření / zavření dalších polí je možné najetím ukazatele myši na název sekce a stiskem tlačítka myši.

Otevření textového pole
Zavření textového pole

 

Uložení rozpracovaného formuláře

Formulář je možné kdykoliv v průběhu vyplňování uložit, tlačítko "Uložit" se nachází dole pod formulářem. Rozpracovaný formulář je možné ukládat prakticky i po dopsání každé věty, po dokončení vyplňování formuláře zmáčkněte tlačítko "Odeslat".

Tlačítko uložit

Pokud si formulář uložíte a odhlásíte se, je možné se k rozpracovanému formuláři vrátit tak, že se přihlásíte a znovu se přes navigaci dostanete do formuláře, kde budou již Vaše minule vyplněná data.